หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแจง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
หมู่บ้านหนองแจง ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อราวปี พ.ศ.2494 หรือ ประมาณ 50 ปีที่แล้ว ราษฎรได้อพยพมาอาศัยพื้นที่แห่งนี้เพื่อทำมาหากิน ประมาณ 17 ครอบครัว พร้อมกับหมู่บ้านหนองหัวช้าง หรือบ้านโคกตายอในปัจจุบัน ต่อมามีพระคุณเจ้ารูปหนึ่งได้เดินธุดงค์มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้สร้างสำนักสงฆ์ที่บ้านโคกแจง ซึ่งเป็นพื้นที่มีหนองน้ำเล็กๆ มีความอุดมสมบูรณ์มีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่รอบ ๆ หนองน้ำ คือ ต้นแจง พระคุณเจ้าจึงตั้งชื่อว่า “บ้านหนองแจง”
 
 
 
ประมาณปี พ.ศ.2496 ราษฎรได้อพยพมาเพิ่มมากขึ้น รวมตัวกันเป็นหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอวิเชียร โดยมีนายจรูญ วิไลวรรณ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมาได้แยกมาขึ้นกับตำบลซับสมอทอด กิ่งอำเภอหนองไผ่ และต่อมาตำบลซับสมอทอดได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอบึงสามพัน บ้านหนองแจงได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลโดยมีนายจรูญ วิไลวรรณ เป็นกำนันคนแรก
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ถนนสายสระบุรี - หล่มสัก ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบึงสามพัน ห่างจากที่ว่าการอำเภอบึงสามพันประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 21 ประมาณ 75 กิโลเมตร ตำบลหนองแจง มีพื้นที่ทั้งหมด 84.12 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 52,575 ไร่
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ซับสมอทอด และ ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน  
 
 
 
 
 
 
 
ตำบลหนองแจง มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขาเตี้ยๆ เป็นบางส่วนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบล และมีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออก รวมระยะทางยาว 7 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีคลองธรรมชาติ 23 สาย หนองน้ำ บึง และสระสาธารณะ 35 แห่ง กระจายอยู่ทั่วไป ในส่วนของการคมนาคมมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ผ่านกลางตำบล เข้าถึงทุกหมู่บ้าน ในฤดูฝนในที่ราบลุ่มจะประสบปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่นา ได้แก่ หมู่ที่ 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13 และ 17 มีพื้นที่ประมาณ 7,060 ไร่ ส่วนในฤดูแล้งแหล่งน้ำจะตื้นเขิน ทำให้ไม่มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตร
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลหนองแจงประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 961 ครัวเรือนโดยมีอาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำไร่ และมีการปลูกพืชผัก พืชไร่ฤดูแล้งในพื้นที่นา นอกจากนั้นยังมีการเพาะปลูกพืชที่หลากหลาย เช่น การทำสวนผลไม้ การปลูกไม้ยืนต้น การเลี้ยงโค และไก่พันธุ์เนื้อ และการเลี้ยงปลา เป็นต้น ซึ่งการทำสวนผลไม้นั้น ไม้ผลที่ปลูก ได้แก่ ชมพู่ มะม่วง ซึ่งเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบล และมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และปริมาณรองรับความต้องการของตลาดได้ นอกจากนี้ ประชากรตำบลหนองแจงยังประกอบอื่นๆ เช่น อาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน นักเรียน/นักศึกษา แม่บ้าน ฯลฯ และยังประกอบอาชีพเสริม ได้แก่ หัตถกรรมในครัวเรือน เช่น จักสาน เย็บผ้า ทอผ้า เป็นต้น
 
 
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,597 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,784 คน คิดเป็นร้อยละ 49.81

หญิง จำนวน 3,813 คน คิดเป็นร้อยละ 50.19
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,625 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 90.31 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหนองชุมแสงตะวันตก 279 267 546 158  
2   บ้านหนองแจง 277 297 574 231
  3   บ้านหนองชุมแสงตะวันออก 164 165 329 126  
4   บ้านบึงตะแบก 194 220 414 157
  5   บ้านหนองแจงฝั่งตะวันตก 288 294 582 230  
6   บ้านหนองยาวฝั่งตะวันออก 165 145 310 90
  7   บ้านถนนโค้ง 184 198 382 164  
8   บ้านวังหูดิน 257 273 530 198
  9   บ้านลำพื้นทอง 301 266 567 215  
10   บ้านหนองแจงใต้ 254 292 546 193
  11   บ้านบ่อเดื่อ 239 230 469 148  
12   บ้านอู่เรือ 216 190 406 146
  13   บ้านบึงสมบูรณ์ 131 133 264 65  
14   บ้านหนองชุมแสงเหนือ 67 81 148 53
  15   บ้านหนองยาวฝั่งตะวันตก 155 164 319 89  
16   บ้านหนองแจงเหนือ 265 257 522 176
  17   บ้านคลองปากโบสถ์ 182 182 364 97  
18   บ้านโรงวัว 166 159 325 89
    รวม 3,784 3,813 7,597 2,625
 
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559 ฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอบึงสามพัน
 
 
 
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 4,611,619 เริ่มนับ 19 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10