หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 


 
นางวันเพ็ญ ประเสริฐศิลป์
กำนันตำบลหนองแจง
 
 


นายจำปา แก้วเวียง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
บ้านหนองชุมแสงตะวันตก


นายสมคิด มุ่งกลาง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
บ้านหนองแจง


นายณรงค์ สร้อยวิเชียร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
บ้านหนองชุมแสงตะวันออก


นายประสิทธิ์ สอนชา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
บ้านบึงตะแบก


นางวันเพ็ญ ประเสริฐศิลป์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
บ้านหนองแจงฝั่งตะวันตก


นายอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
บ้านหนองยาวฝั่งตะวันออก


นางฉัตรอนงค์ อรุณอุ่นเกตุ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
บ้านถนนโค้ง


นายอำนวย อ่ำเชียง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
บ้านวังหูดิน


นายสมบัติ ศิริสาน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
บ้านลำพื้นทอง