หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 


 
นายสุวิช พรมมะลิหอม
ประธานสภา
 


 
นายวินัย คำคูณเมือง
รองประธานสภา


 
นางสาวภัสดา คำสุนทร
เลขานุการสภา
 
 


นายสงวน พันมะลี ส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายขวัญเมือง ขำคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายธัญเทพ บุตรบุญชู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2


นายสุวิช พรมมะลิหอม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3


นางอรพิน แก้งคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3


นายม่อม เฉียบแหลม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4