กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างจำนวน 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จำนวน  1  อัตรา และตำแหน่ง คนงานทั่วไป 7 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีที่ว่าง  โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 – 22 มกราคม  2562 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดคุณสมบัติต่างๆสามารถดูได้ตามประกาศการรับสมัคร..

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ม.ค. 2562 เวลา 15.59 น. โดย คุณ นรภัทร เกียรติยากุล

ผู้เข้าชม 200 ท่าน