หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการอนุญาต เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงหลักฐานของตนได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 13.10 น. โดย คุณ วิไล พิมพ์เสน

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย