หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   10 ก.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้   1 ก.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน   2 ก.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   17 มิ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวน พ่อ แม่และผู้เลี้ยงเด็กปฐมวัยอายุแรกเกิดถึง 6 ปี เข้าร่วมโครงการ 9 อย่างเพื่อสร้างลูก   4 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   7 พ.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา   7 พ.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจความโปร่งใสในการดำเนินงานหรือ ITA อบต.หนองแจง ประจำ 2562   3 พ.ค. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล   18 เม.ย. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฏหมายของคนพิการกรณีเสียชีวิต   17 เม.ย. 2562 42
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13