หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 
 
   
 
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (ฑ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 25 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 707  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง [ 28 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 240  
 
  (1)