หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (ฑ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ธ.ค. 2560 เวลา 15.20 น. โดย คุณ วิไล พิมพ์เสน

ผู้เข้าชม 707 ท่าน