หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0881732478
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายกาญจน์ คัชรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0824681030
นางสาวภัทรวรรณ ทับมั่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0910279127
นายพัฒนชัย ศีลกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 0806872655
นางสาวภัทรวรรณ ทับมั่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 0910279127