หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นางสาวภัสดา คำสุนทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายไพฑูรย์ อาจสาลี
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวญาณิกา รัตนขันแสง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นายพัฒนชัย ศีลกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นางสาวภัทรวรรณ ทับมั่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)