หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นางสาวภัสดา คำสุนทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายไพฑูรย์ อาจสาลี
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นายพัฒนชัย ศีลกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นางสาวภัทรวรรณ ทับมั่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)