หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายพัฒนชัย ศีลกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด อบต.
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 0806872655
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวภัทรวรรณ ทับมั่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 0910279127


นายไพฑูรย์ อาจสาลี
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0979749280


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นายพัฒนชัย ศีลกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 0806872655