หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 


 
นางสาวภัสดา คำสุนทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


 
นายไพฑูรย์ อาจสาลี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววิไล พิมพ์เสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นายนรภัทร เกียรติยากุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวกรองแก้ว ปิ่นแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายปรีชา สาธารณะ
นิติกรปฏิบัติการ


นางปิ่นมณี แสนลี
ครูชำนาญการ
(คศ.2)


นางสาวมาริษา อุตมะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ